Loading…
SKUP 2016 has ended
avatar for Aage Thor Falkanger

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmannen
Sivilombudsmann
Oslo, Norge
Aage Thor Falkanger (51) overtok i 2014 som sivilombudsmann etter Arne Fliflet som hadde bekledd stillingen i 24 år. Falkanger er den femte sivilombudsmannen siden Andreas Schei ble utnevnt til den første i 1962. Falkanger var høyesterettsdommer fra 2010, og konstituert høyesterettsdommer i 2007-2009 før det. Han tok juridisk embedseksamen i 1991, og har hatt dommerstillinger i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

My Forelesere Sessions

Friday, April 8
 

19:15 CEST