Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Saturday, April 9 • 14:00 - 15:00
Pressens seiere i Høyesterett

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Høyesterett avsa to viktige dommer i pressens favør i 2015. 

I den såkalte Rolfsen-dommen ble kildevernet styrket. Dommen er nylig kåret til fjorårets viktigste dom av Columbia University.

I «Legevaktsaken» fikk NRK medhold i at overvåkingsvideoene fra legevakten i Oslo skulle frigjøres. Dette setter viktig presendes for hva pressen har tilgang til av informasjon. 

I denne timen ser vi tilbake på de to sakene og advokat Jon Wessel-Aas hjelper oss å forstå hva dommene betyr.  

Moderatorer
avatar for Arne Jensen

Arne Jensen

Generalsekretær, Norsk Redaktørforening
Arne Jensen er Generalsekretær i Norsk Redaktørforening og tidligere leder i OU. Medredaktør av boken ”Innsyn – slik kikker du politikere og byråkrater i kortene”, samt redaktør av ”Redaktørhåndboken – slik blir du en bedre redaktør”. Har skrevet en rekke artikler om innsyn og offentlighet, og er fast foreleser ved flere av journalistutdanningene.(foto: Ragnar Hartvig)

Forelesere
avatar for Simon Solheim

Simon Solheim

Journalist, NRK Nyheter
Solheim fikk sin første journalistjobb i Firdaposten som 15-åring. Han startet i NRK Sogn og Fjordane i en alder av 19 år i 2009, og har de siste fire årene vært reporter i Dagsrevyen. Solheim har jobbet med legevaktsaken fra start til slutt – en prosess som har tatt tre år.
avatar for Anne-Hilde Storm

Anne-Hilde Storm

Advokat, NRK
Storm har spesialisering og langvarig praksis innen opphavsrett, rettighetsarbeid og medierett. Hun prosederte legevaktsaken om innsyn i straffesaksdokumenter for NRK i Høyesterett høsten 2015
avatar for Jon Wessel-Aas

Jon Wessel-Aas

Advokat, Bing Hodneland
Jon Wessel-Aas er en av Norges mest erfarne medierettsadvokater. Han har arbeidet med ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter, og prosedyre om slike saker i domstolene, siden 1995, blant annet som advokat i NRK i 12 år. Han er også hyret inn av Amedia for å gjennomgå saker fra nettstedet buzzit.no.


Saturday April 9, 2016 14:00 - 15:00
Ormen Lange 1

Attendees (8)