Loading…
SKUP 2016 has ended
Friday, April 8 • 19:15 - 20:15
Sivilombudsmannens offentlighetskurs

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hvordan kan du bruke Sivilombudsmannen som klageorgan når alle andre muligheter er uttømt? Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og kontorsjef Annette Dahl som har ansvaret for offentlighet og innsyn gir deg  oppskriften på hvordan å skrive en god klage, og de gode eksemplene på journalistklager som har ført til endringer.

Moderatorer
avatar for Siri Gedde-Dahl

Siri Gedde-Dahl

journalist, Kapital
Siri Gedde-Dahl er journalist i Kapital og leder i Pressens Offentlighetsutvalg. Tidligere mangeårig journalist i Aftenposten. Gedde-Dahl vant i 2005 SKUP-prisen for «Vannverkskandalen på Romerike». Saken ble også kåret til «20-års Skupet» i forbindelse med SKUPs jubileum... Read More →

Forelesere
avatar for Anette Dahl

Anette Dahl

Kontorsjef, Sivilombudsmannen
Annette Dahl er kontorsjef ved avdeling 5 hos Sivilombudsmannen som blant annet behandler saker om innsyn og offentlighet. Hun tok juridikum høsten 1986 og har blant annet vært dommerfullmektig og arbeidet som advokat
avatar for Aage Thor Falkanger

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann, Sivilombudsmannen
Aage Thor Falkanger (51) overtok i 2014 som sivilombudsmann etter Arne Fliflet som hadde bekledd stillingen i 24 år. Falkanger er den femte sivilombudsmannen siden Andreas Schei ble utnevnt til den første i 1962. Falkanger var høyesterettsdommer fra 2010, og konstituert høyesterettsdommer... Read More →


Friday April 8, 2016 19:15 - 20:15 CEST
Ormen Lange 1