Loading…
SKUP 2016 has ended
Saturday, April 9 • 12:00 - 13:00
Historien om Glassjenta

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Reportasjeserien Glassjenta er tenåringsjenta Idas historie, men også en fortelling om det lukkede barnevernsuniverset.

I januar 2014 overtok barnevernet på Karmøy omsorgen for 15 år gamle Ida. I løpet av de neste månedene ble hun flyttet sju ganger. Hun har de siste to årene opplevd massiv tvangsbruk, fra både institusjonsansatte og politiet. Idrettsjenta, som ikke hadde noen atferdsproblemer før omsorgsovertakelsen, har i løpet av samme periode pådratt seg flere straffesaker.

Sommeren 2014 kontaktet hun Stavanger Aftenblad og Thomas Ergo for å fortelle om sine opplevelser. Etter å ha jobbet med saken i over et år – store deler av tida sammen med videojournalist Rune Vandvik og de siste månedene med bistand fra Hans Petter Aass - publiserte Ergo lørdag 30. januar 2016 det som ble omtalt som tidenes lengste avisreportasje.

Historien om «Glassjenta» ble fortalt gjennom ti lange enkeltreportasjer, og fylte alle de 64 sidene i avisens hovedutgave. I tillegg ble det produsert nærmere 50 korte videoer til den omfattende nettpresentasjonen.

Det uvanlige dypdykket inn i barnevernsverdenen ble muliggjort av svært omfattende innsamling av dokumenter fra offentlige instanser som har hatt befatning med Ida etter at barnevernet overtok omsorgen for henne. I tillegg til saksmateriale fra barnevernet, institusjoner, helsevesenet og politiet, lyktes Aftenbladet i å åpne dører til domstolsbehandling som tidligere har vært lukket for offentligheten.

Historien om Glassjenta fikk allerede før publisering mye oppmerksomhet på grunn av omfanget og fordi den private barnevernsinstitusjonen Aleris gikk offentlig ut for å stoppe prosjektet. Etter publisering var det innholdet i artiklene som ble debattert. Både det kommunale barnevernet og det statlige Bufetat ba tilsynsmyndighetene om gransking av egen rolle.

I dagene etter publiseringen fikk Aftenbladet nærmere tusen nye, digitale abonnenter. Avisen ble utsolgt – og Aftenbladet måtte trykke opp 5000 nye ekstraeksemplar av papirutgaven for å møte etterspørselen. I februar lanserte Aftenbladet en podcast med reportasjen om Glassjenta som lydbok.


Moderatorer
avatar for Ina Gundersen

Ina Gundersen

Journalist/Styremedlem, Stavanger Aftenblad/SKUP
Ina Gundersen er journalist i Stavanger Aftenblad. Medlem i SKUP-styret siden 2010 og nestleder i 2012/2013.

Forelesere
avatar for Hans Petter Aas

Hans Petter Aas

Journalist, Stavanger Aftenblad
Journalist i undersøkende avdeling, Stavanger Aftenblad.
avatar for Thomas Ergo

Thomas Ergo

Journalist, Stavanger Aftenblad
Journalist i Stavanger Aftenblads gravegruppe
avatar for Rune Vandvik

Rune Vandvik

Journalist, Stavanger Aftenblad
Journalist / VJ / fotograf i Stavanger Aftenblad.


Saturday April 9, 2016 12:00 - 13:00 CEST
Osebergsalen