Loading…
SKUP 2016 has ended
Back To Schedule
Saturday, April 9 • 15:30 - 16:00
Spionbasen

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Den norske militære etterretningstjenesten har i over 60 år hatt et formelt direkte samarbeid med NSA og CIA, utenom NATO, og med offentligheten holdt på god avstand. NRK-journalist Bård Wormdal forteller om hans nye bok om militær etterretning,  Spionbasen,  som  er den første usensurerte gjennomgangen av dette hemmelige samarbeidet, som blant annet har resultert i store lyttestasjoner og radaranlegg i Nord-Norge, særlig nær grensen mot Russland. Hvor verdifulle er de militære installasjonene for å forsvare Norge? I hvor stor grad tjener virksomheten norske og amerikanske interesser, og i hvor stor grad er den under demokratisk, norsk kontroll? 


Moderatorer
avatar for Ina Gundersen

Ina Gundersen

Journalist/Styremedlem, Stavanger Aftenblad/SKUP
Ina Gundersen er journalist i Stavanger Aftenblad. Medlem i SKUP-styret siden 2010 og nestleder i 2012/2013.

Forelesere
avatar for Bård Wormdal

Bård Wormdal

Journalist, NRK
Bård Wormdal er NRK-journalist og bosatt i Vadsø. Tidligere har han utgitt Satellittkrigen. Norges militarisering av polområdene og verdensrommet (2011).


Saturday April 9, 2016 15:30 - 16:00 CEST
Ormen Lange 3