Loading…
SKUP 2016 has ended
Saturday, April 9 • 14:30 - 15:00
Forskningen du ikke får se

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Forskere lar være å publisere noen av forskningsresultatene sine. Særlig når funnene viser noe annet enn forventet. Det har kostet mennesker livet. Også i Norge.

Forskere er selve kunnskapseliten. De skal framskaffe og forvalte vår felles viten om alt rundt oss, fra medisin og supernovaer til Ibsen og ungdomskriminalitet. Forskningsprosessen framstilles ofte som en nærmest vanntett metode som sikrer at sannheten kommer fram. Og vi stoler på den.

Men hva skjer når forskerne unnlater å vise fram alle resultatene sine?

Internasjonale studier viser at mye forskning aldri blir publisert. Og det er ofte ikke tilfeldig hvilke resultater som blir offentliggjort og hvilke som forblir mørklagt. Gjenglemt i skuffen finner vi gjerne resultatene som ikke bekreftet det forskerne trodde. Samtidig havner de bekreftende resultatene i lyset i et vitenskapelig tidsskrift. Dermed kan bildet forskningen gir oss av virkeligheten blir skjevt. Vi blir lurt, for eksempel til å tro at medisiner virker bedre enn de gjør eller at de har færre og mindre alvorlige bivirkninger.

I serien «Forskningen du ikke får se» avslørte forskning.no at også mange norske forskere legger resultatene sine i skuffen. Vi fant universitetsansatte som har latt være å fortelle om resultater som ikke ble som forventet. Vi snakket med professorer som opplevde at legemiddelfirmaet de forsket for nektet dem å publisere ufordelaktige resultater. Vi møtte de pårørende til en mann som mistet livet i et medisinsk forsøk, hvor legemiddelfirmaet senere holdt tilbake dataene som viste at medisinen var farlig.

Og vi oppdaget at de som kan gjøre noe med dette problemet heller peker på hverandre enn å ta ansvar.


Moderatorer
avatar for Jan-Morten Bjørnbakk

Jan-Morten Bjørnbakk

Journalist, NTB
Jan-Morten Bjørnbakk er journalist ved NTBs kontor i Tromsø. Medlem av SKUP-styret siden 2015. Har også vært lokallagsleder i Troms Journalistlag.

Forelesere
avatar for Ida Kvittingen

Ida Kvittingen

Journalist, forskning.no
Ida Kvittingen er journalist i forskning.no. Hun er utdannet journalist og har en mastergrad i sosiologi. Kvittingen har tidligere jobbet i blant annet NRK, Forskerforum og Morgenbladet og har bidratt til forskning.no-boka «Hvorfor ser du ikke babyduer».
avatar for Ingrid Spilde

Ingrid Spilde

Journalist, Forskning.no
Ingrid Spilde er journalist i forskning.no. Hun er utdannet journalist og har en bachelorgrad i biologi. Spilde har tidligere jobbet i NRK. Hun er forfatter av flere bøker, blant annet lærebøker i naturfag og «Forskningsjournalistikk – en innføring».


Saturday April 9, 2016 14:30 - 15:00 CEST
Ormen Lange 3

Attendees (6)