Loading…
SKUP 2016 has ended
Back To Schedule
Saturday, April 9 • 15:30 - 16:30
Gullgruven for lokal- og kommunejournalistikk

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Kostra-saker på 1-2-3.

Kostra inneholder 100 saker til hver lokalavis i landet - minst, men vet du hvordan du lokker sakene ut? Vegard Venli fra Kommunal Rapport viser deg hvordan du bruker Statistikkbanken til å hente ut data fra dine egne kommuner, og lage saker ingen andre har. Skal du ha fullt utbytte av kurset, bør du beherske grunnleggende Excel. Det er eget Excelkurs tidligere på dagen.

Forelesere
avatar for Vegard Venli

Vegard Venli

Journalist, Kommunal Rapport
Vegard Venli er journalist i Kommunal-Rapport og medlem av Pressens offentlighetsutvalg. Vegard er kjent som en iherdig dokumentjeger og holder kurser i datastøttet journalistikk og innsyn som journalistisk arbeidsmetode. Fikk Flaviusprisen i januar for sin kamp for å åpne aks... Read More →Saturday April 9, 2016 15:30 - 16:30 CEST
Rauer