Loading…
SKUP 2016 has ended
Back To Schedule
Saturday, April 9 • 17:00 - 18:00
Slik gjør du søk i aksjonærregisteret

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Dette er kurset for alle journalister som jobber et sted der det finnes folkevalgte eller folk med aksjer!
Her lærer du å gjøre søk i aksjonærregisteret, slik at du kan kartlegge eierinteresser nasjonalt, regionalt og lokalt. Høsten 2015 ble den mest komplette oversikten over hvem som eier aksjer i Norge åpnet opp for allmennheten. Noen dyktige journalister har allerede brukt registeret til å avsløre saker av både nasjonal og lokal betydning.

Forelesere
avatar for Eiliv Frich Flydal

Eiliv Frich Flydal

journalist, Dagbladet
Eiliv Frich Flydal har jobbet som journalist i Dagbladet siden 2006. Han trives med stoff i skjæringspunktet mellom politikk, økonomi og kriminalitet. Siden 2010 har han jobbet med flere saker der datastøttet journalistikk var en del av metoden, blant annet medlemsjukset i SOS... Read More →
avatar for Vegard Venli

Vegard Venli

Journalist, Kommunal Rapport
Vegard Venli er journalist i Kommunal-Rapport og medlem av Pressens offentlighetsutvalg. Vegard er kjent som en iherdig dokumentjeger og holder kurser i datastøttet journalistikk og innsyn som journalistisk arbeidsmetode. Fikk Flaviusprisen i januar for sin kamp for å åpne aks... Read More →


Saturday April 9, 2016 17:00 - 18:00 CEST
Mostein