Loading…
SKUP 2016 has ended
Back To Schedule
Friday, April 8 • 19:15 - 20:15
Dypdykk i de pedofiles verden - dataarbeidet bak

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

VG Helg gjorde et dypdykk i de pedofiles verden, og i denne sesjonen får du et dypdykk i teknologien og framgangsmåten som ble brukt for «Nedlasterne». Du får se hvordan VG avdekket, identifiserte og konfronterte nordmenn som kjøper og laster ned overgrepsbilder- og filmer av barn.
I en annen sesjon får du høre hvordan VG jobbet med de pedofile, om etiske problemstillinger og bruk av skjulte opptak. 


Moderatorer
avatar for John Bones

John Bones

Managing Director, SKUP
John Bones is Managing Director at SKUP, the Norwegian Foundation for Investigative Reporting. For many years, Bones was the datajournalism specialist at VG, the most read daily newspaper in Norway, and previously was editor and politics editor. Started his career at Adresseavisen... Read More →

Forelesere
avatar for Einar Stangvik

Einar Stangvik

Programmerer, VG
Einar Otto Stangvik har jobbet med datasikkerhet, programmering og IT-drift siden 2001. De siste årene har han søkt mot mer samfunnsmessig nyttig bruk av sin erfaring, og har slik funnet veien til pressen. Datagraving, kildevern og kampen mot digitalt misbruk er det han nå bruker... Read More →


Friday April 8, 2016 19:15 - 20:15 CEST
Rauer